LIJSTCOLLECTE 2021 

 

I.v.m. het coronavirus komen we voorlopig niet bij u langs de deur voor een vrijwillige bijdrage.
We hopen dat u met deze oproep uw vrijwillige bijdrage wil overmaken
op ons rekeningnummer NL 03 SNSB 0923 3737 63 o.v.v. Donatie 2021, naam en adres!


Met uw bijdrage kunnen wij vele leuke activiteiten organiseren voor jong en oud.
Tevens ontvangt u van ons zesmaal per kalenderjaar buurtkrant ’t Veloat in de brievenbus.

STEUN DE BUURTVERENIGING IN DEZE MOEILIJKE TIJD


Mogen wij ook op uw vrijwillige bijdrage rekenen?

                                          Alvast bedankt voor uw bijdrage!